Yıldız Holding 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

“İsrafsız Şirket” çalışma modelini tüm faaliyetlerinin odak noktasında tutan Yıldız Holding, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. İlk defa bağımsız güvence beyanı bulunan raporda Yıldız Holding ve şirketlerinin gıda israfını önleme, atık yönetimi, karbonsuzlaşma, enerji ve su verimliliği alanlarındaki öncü çalışmalarının yanı sıra çalışanlardan değer zincirine, toplumsal faydadan inovatif iş modellerine ortaya koyduğu etkiye yer veriliyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında tüm ekosistemimizle birlikte dönüşerek değer oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Yıldız Holding, “Bu Dünya Bizim” çatısı altında “Doğanın Geleceği İçin Çalışmak”, “Paydaşlarla Birlikte Güçlenmek” ve “Geleceğe İlham Vermek” odak alanlarındaki çalışmalarını yürütürken sürdürülebilirliğin ötesine geçen sistem dönüşümü anlayışını benimsiyor.

Holding’in 6’ncı sürdürülebilirlik raporunda; Ülker Bisküvi, Kerevitaş, Şok Marketler, Pladis, Adapazarı Şeker, Aytaç Gıda ve Bizim Toptan’ın sektörü dönüştüren uygulamalarına ve iş birliklerine yer verildi. 2050 yılında tüm değer zinciri üzerinde net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda karbonsuzlaşma yolculuğuna devam eden Yıldız Holding, ilk olarak pladis’de hayata geçirilen ve Kerevitaş ile devam ettirilen karbonsuzlaşma inisiyatifini diğer şirketlerine de taşıma hedefiyle operasyonlarını yürütüyor.

“Tüm ekosistemimizle birlikte dönüşerek değer oluşturmayı hedefliyoruz”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizle gıda israfının önlenmesi, atık yönetimi, karbonsuzlaşma, enerji ve su verimliliğini artırma konularında sorumluluk alarak döngüsel iş modelleri ve uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyledi. Tütüncü, ‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında tüm paydaşlarıyla birlikte değer oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. “Bir yandan bu konularda farkındalık oluşturmak için çalışırken, diğer yandan etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü bir role sahip olduğumuzun bilinciyle hasattan tüketime kadar her aşamada israfı azaltmaya yönelik etkili uygulamalar geliştiriyoruz” dedi.

Döngüsel Ekonomiye Katkı

Yıldız Holding ve şirketleri gıda israfını önleme, atık yönetimi, karbonsuzlaşma, enerji ve su verimliliği alanlarındaki çalışmalarıyla milyonlarca TL’lik tasarruf elde edilmesini sağlayarak hem Türkiye ekonomisine hem de doğaya önemli katkılarda bulundu.

Ülker Bisküvi, israfsız şirket modeliyle faaliyet göstererek, sürdürülebilir ham madde tedariki için buğday, fındık, kakao özelinde projeler geliştiriyor. Uzun soluklu projesi Aliağa Bisküvilik Buğdayı’nı Ekim 2022 itibariyle ürünlerinde kullanmaya başladı. Elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde yüzde 43’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Ülker, sera gazı emisyonlarını kontrol altına alarak, “2050’ye kadar net sıfır şirket” olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kerevitaş, ambalaj azaltımı projeleriyle 5.9 milyon TL’lik, atık yönetimiyle 8.6 milyon TL’lik tasarruf elde etti.

ŞOK Marketler, sera gazı emisyonu ve su tüketimini en aza indirgemek hedefiyle 2022 yılında uygulamaya aldığı “Mağaza Enerji Verimliliği” projesi neticesinde yüzde 15’e varan enerji tasarrufu sağladı.

Aytaç Gıda, gıda israfının engellenmesi adına gıda atıklarının geri dönüşümü projelerini gerçekleştiriyor. 2022 yılında yaklaşık 1.5 ton gıda geri dönüştürüldü.

Adapazarı Şeker, su risklerine ilişkin bir analiz gerçekleştirdi ve bu analizin sonuçlarını karar alma ve tedarik süreçlerine entegre etti.

Bizim Toptan, emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele için yenilenebilir enerji yatırımları çerçevesinde Gebze mağazasında güneş enerjisi sistemini devreye aldı. Yapılan bu yatırım ile Bizim Toptan mağazadaki elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılıyor.

Yönetici kademesindeki kadın oranı yüzde 30’u aştı

Yıldız Holding, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık alanında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile yakın bir iş birliği içinde çalışıyor, tüm kademelerde ve değer zincirinde fırsat eşitliğini sağlamaya odaklanıyor. Holding şirketlerinde ve tedarikçilerde kadın istihdamı destekleniyor. Holding bünyesinde yönetici kademesinde kadınların oranı yüzde 30’u aşarken, şirketlerin ve holdingin yönetim kurullarının yaklaşık yüzde 20’si kadınlardan oluşuyor. Holding’in UN Women’ın desteklediği Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı ile de uzun soluklu iş birliği bulunuyor.

Teknolojik yatırıma devam

Ar-Ge ve inovasyona da tam destek veren Yıldız Holding, yenilikçi iş yapma şekillerine yatırım yapıyor. Holdingde dijital inovasyon odaklı Ar-Ge çalışmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Yerinde Ar-Ge Merkezi” statüsü alan Yıldız Tech gerçekleştiriyor. Yıldız Ventures ve Gözde Tech Ventures da gıda ve perakende teknolojileri sektörlerindeki geleceğe ilham veren sorumlu girişimlere odaklanıyor. – İSTANBUL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x